Nieuws

januari 2024

De architectuuropdracht voor het project Witte Vrouwen is gegund!

Er is een nieuwe grote stap gezet in het project Witte Vrouwen, dat 80 koopwoningen voor middeninkomens en 120 sociale woningen telt. Op 13 november werd de architectuuropdracht gegund. Het winnende team is Aktaa +, een vereniging van twee architectenbureaus: Atelier Kempe Thill en Architectesassoc+. Het geselecteerde voorstel sluit perfect aan bij de wens om van de toekomstige Witte Vrouwenwijk een eco-modelwijk van de 21e eeuw te maken: de...

oktober 2023

Oproep tot projectdragers voor een concessie voor diensten op een deel van de site van de Witte Vrouwen

Voor de site van de Witte Vrouwen werd een nieuwe oproep voor projectdragers gelanceerd. Het is de bedoeling een terrein van 2,5 hectare voor uitbating ter beschikking te stellen van een concessiehouder die een gediversifieerd activiteitenprogramma zal beheren en coördineren. Potentiële projectdragers willen graag voor synergieën zorgen met lokale spelers. Ter gelegenheid hiervan organiseert het Loket tijdelijk gebruik 3 bezoeken ter plaatse. Het...

september 2023

Terugblik op de burgerpanel in het project Witte Vrouwen

Sinds 2021 werden de buurtbewoners regelmatig op verschillende manieren betrokken bij het project Witte Vrouwen: Openbare vergadering om het memorandum van overeenstemming voor te stellen, Bezoek aan het terrein met de buurtbewoners, Bilaterale ontmoetingen met lokale actoren, Workshops, ideeënoproep, enz., Presentatie van het participatieproces en de toegepaste methodologieën, Bilaterale ontmoetingen met lokale actoren en buurtbewoners, Bezoek...

april 2023

Het burgerpanel, nog een manier om aan het project Witte Vrouwen deel te nemen

In 2022 werden de buurtbewoners regelmatig en op verschillende manieren bij het project Witte Vrouwen betrokken: openbare vergaderingen, bezoeken ter plaatse, bilaterale ontmoetingen, workshops, oproepen tot het indienen van ideeën, enz. Deze programmeringsfase had betrekking op verschillende thema's (mobiliteit, bezinning over het onbebouwde gebied, woongebied) en leverde input op voor een herzien stedenbouwkundig plan, verankerd in de realiteit...

augustus 2022

Indienen van ideeën voor de zone 2.1

De inspraakprocedure om te bepalen welke activiteit of activiteiten zullen plaatsvinden in Zone 2.1 - die volgens het protocolakkoord zal worden toegewezen aan het "Gemeenschapsleven" - is in juni jongstleden van start gegaan. In dit verband werd een oproep tot het indienen van ideeën gelanceerd. Het is de bedoeling ideeën te verzamelen voor de activering van de collectieve ruimte van de site van de Witte Vrouwen. Deze oproep tot het indienen van...

april 2022

Ontmoeting mobiliteit met buurtbewoners op 21 april

In het kader van de huidige mobiliteitsstudie wordt er een eerste ontmoeting met de buurtbewoners voorzien op 21 april 2022. Studiebureau Stratec zal zijn methodologie komen voorstellen, alsook enkele elementen en cijfers die voortkomen uit het werk dat al werd verricht. Tijdens deze sessie zullen buurtbewoners ook hun bedenkingen en eventuele zorgen over mobiliteit in de wijk kunnen delen met het bureau Stratec. De BGHM en de gemeente Sint...

februari 2022

Feedback over het bezoek aan de site: meer dan 60 bewoners tekenen present

Het bezoek aan de Witte Vrouwensite met de bewoners vond plaats op zaterdag 22 januari en duurde een tweetal uur. Het bezoek verliep goed en leverde een aantal constructieve gesprekken op over zeer uiteenlopende thema’s. Onze teams bedanken de meer dan 60 aanwezigen voor hun betrokkenheid! Gelet op het grote aantal inschrijvingen werden de deelnemers in drie groepen verdeeld. Citytools nodigde de deelnemers uit om, langs het parcours, even stil...

januari 2022

De aankondiging voor opdracht werd gepubliceerd

Op 22 december werd de aankondiging voor opdracht van het Witte Vrouwenproject gepubliceerd. De opdracht wil een multidisciplinair team aanstellen bestaande uit een architect, een stabiliteitsingenieur, een ingenieur speciale technieken, een EPB adviseur, een veiligheids-en gezondheidscoördinator, een geluidspecialist en een duurzaamheidsadviseur. Geïnteresseerde teams kunnen zich inschrijven tot en met 9 februari 2022.

december 2021

november 2021

Wil u de newsletter Witte Vrouwen ontvangen?

Sinds enkele weken wordt er een newsletter verstuurt wanneer er nieuws is over het Witte Vrouwen project: vergaderingen, studies, documenten,... U kan al deze info rechtstreeks in uw mailbox krijgen via de newsletter . Hoe kan u zich inschrijven Als u de volgende newsletters over Witte Vrouwen wil ontvangen, stuur dan een mail naar het adres comm@bghm.brussels met uw voornaam, naam en emailadres. We zullen u een bevestiging sturen nadat u werd...

Twee studies uitgevoerd op het terrein Witte Vrouwen

Ter informatie, er zijn twee studies van start gegaan op het terrein Witte Vrouwen: een hydrogeologische studie een studie over waterinfiltratie Het bureau Aries, een studie- en adviesbureau over milieu en duurzame ontwikkeling, werd aangeduid om deze studies te voeren. Daarom maakt Aries deze week enkele boorgaten en installeren zij piëzometers aan de rand van het terrein om het grondwaterpeil te kunnen meten. Deze analyse zal verschillende...

oktober 2021

september 2021

Persbericht - Project Witte Vrouwen in Sint-Pieters-Woluwe: een protocolakkoord over de ontwikkeling van de site na meer dan 40 jaar debatteren

BRUSSEL, 1 september 2021 – Na een machtsstrijd van tientallen jaren tussen het gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, hebben de staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, en de burgemeester, Benoit Cerexhe, met het College van Sint-Pieters-Woluwe, gekozen voor de weg van de constructieve samenwerking: de gemeente en het gewest gaan een protocolakkoord sluiten waarin de contouren worden vastgelegd van de toekomstige ecowijk "Witte...