Indienen van ideeën voor de zone 2.1

De inspraakprocedure om te bepalen welke activiteit of activiteiten zullen plaatsvinden in Zone 2.1 - die volgens het protocolakkoord zal worden toegewezen aan het "Gemeenschapsleven" - is in juni jongstleden van start gegaan. In dit verband werd een oproep tot het indienen van ideeën gelanceerd. Het is de bedoeling ideeën te verzamelen voor de activering van de collectieve ruimte van de site van de Witte Vrouwen.

Deze oproep tot het indienen van ideeën maakt deel uit van een proces in vier fasen en wordt gelanceerd na een workshop over zone 2.1 met de bewoners op 14 juni 2022. Deze workshop (fase 1) had tot doel de mogelijkheden en het denken rond de bezetting van de zone 2.1. te openen, alsook de beperkingen vast te stellen en enkele inspirerende projecten te presenteren. De oproep tot het indienen van ideeën (fase 2) loopt tot vrijdag 30 september. Het staat iedereen vrij een bijdrage te leveren, of hij nu een project wil uitvoeren of alleen de ideeën wil voeden. U kunt alle praktische informatie hierover en het deelnameformulier (online of in pdf-versie) vinden via de onderstaande QR-code.

Zodra de oproep tot het indienen van ideeën afgesloten is, zal Citytools, de partner van de BGHM voor het beheer van de deelname aan het “Witte Vrouwen”- project, een eerste analyse maken van de resultaten. Een tweede participatieve workshop voor zone 2.1 zal worden georganiseerd, waarschijnlijk begin oktober, om deze resultaten te bespreken en over de ideeën te discussiëren (fase 3). De resultaten van deze werkzaamheden zullen als basis dienen voor de opstelling van het bestek voor de aanwijzing van een of meer projectdrager(s) (laatste en vierde fase van het participatieproces).

Als buurtbewoners van de site moedigen wij u ten zeerste aan actief deel te nemen aan deze oproep tot het indienen van ideeën om deze toekomstige collectieve ruimte zo veel mogelijk zich eigen te maken. Alle informatie over de werkwijze van de oproep tot het indienen van ideeën en het deelnameformulier.

Stuur de PDF dan naar nico.cacciapaglia@citytools.be of mail hem naar het volgende adres: Hopstraat 47 bus 16, 1000 Brussel.

Visite du champ des Dames Blanches