De architectuuropdracht voor het project Witte Vrouwen is gegund!

Er is een nieuwe grote stap gezet in het project Witte Vrouwen, dat 80 koopwoningen voor middeninkomens en 120 sociale woningen telt. Op 13 november werd de architectuuropdracht gegund.  

Het winnende team is Aktaa +, een vereniging van twee architectenbureaus: Atelier Kempe Thill en Architectesassoc+. Het geselecteerde voorstel sluit perfect aan bij de wens om van de toekomstige Witte Vrouwenwijk een eco-modelwijk van de 21e eeuw te maken: de voorkeur wordt gegeven aan hergebruik, bestaande hulpbronnen, de keuze van de juiste materialen en het gedeeltelijke gebruik van materialen van biologische en geologische oorsprong. Er wordt ook grondig nagedacht over het concept van de hedendaagse tuinwijk, om ervoor te zorgen dat de wijk zich op een kwalitatieve manier integreert in de stedelijke omgeving. Het leven in de nieuwe wijk moet individueel, gezinsvriendelijk en ecologisch zijn.  

Aktaa + heeft verschillende thema's geïdentificeerd waarop het met zijn schets wilde reageren:   

  • Toe-eigening van de collectieve en individuele ruimten,  

  • Evoluerende leefruimten met flexibel gebruik,  

  • Gemeenschappelijke ruimten stimuleren met behoud van privacy,  

  • Het landschap in het hart van de woningen,  

  • Circulair bouwen en aanpasbaarheid,  

  • Waterbeheer en verbetering van de biodiversiteit,  

  • Het goede voorbeeld geven op het gebied van grondstoffenbeheer, 

  • Woonkwaliteit, sociale mix en programmering. 

De ambitie van het architectenteam is om oplossingen voor te stellen die collectieve activiteiten en gemeenschapshuisvesting stimuleren, door open, innovatieve ruimtelijke strategieën te implementeren die rekening kunnen houden met begrippen als toe-eigening en transformatie. 

Aperçu du projet Dames Blanches