Evenementen

december 2022

-
Presentatie van het stedenbouwkundig project (zone 1)

Op 21 november jongstleden hebben wij de ideeën gepresenteerd die werden verzameld tijdens de in juni gelanceerde ideeënoproep om te bepalen welke activiteit of activiteiten zullen plaatsvinden in zone 2.1 - die volgens het protocolakkoord zal worden toegewezen aan het "Gemeenschapsleven". Een "feedback workshop" waarin we alle ideeën die bij ons binnenkwamen konden inventariseren en ordenen naar haalbaarheid, wenselijkheid, enz. Terwijl het...

november 2022

-
Feedbackworkshop na de ideeënoproep "Open het veld"

De inspraakprocedure om te bepalen welke activiteit of activiteiten zullen plaatsvinden in Zone 2.1 - die volgens het protocolakkoord zal worden toegewezen aan het "Gemeenschapsleven" - is in juni jongstleden van start gegaan. In dit verband werd in juli een ideeënoproep gelanceerd. Het was de bedoeling ideeën te verzamelen voor de activering van de collectieve ruimte van de site van de Witte Vrouwen. De resultaten van deze ideeënoproep zullen...

januari 2022

-
Bezoek van de Witte Vrouwensite

Na de presentatie van de participatieve methodologie op de bijeenkomst van 29 november, werden er al enkele terreinbezoeken georganiseerd en er zullen er nog verschillende volgen doorheen de maand januari. Om deze kennis van de context uit te diepen, kunnen geïnteresseerde personen deelnemen aan een bezoek van de site. Tijdens dit informele bezoek zullen we samen langs verschillende belangrijke plekken passeren om de site goed te begrijpen, en...

november 2021

-
Startbijeenkomst voor de burgerparticipatie

Op 29 november vindt de startbijeenkomst plaats van het proces voor de voor de burgerparticipatie over de ontwikkeling van het project Witte Vrouwen. Het agentschap CityTools, dat door de BGHM werd aangeduid om het participatief proces in goede banen te leiden, zal uitleggen op welke manier zij dit proces zal organiseren. Dit is dus voor de burgers de start van een denkoefening over de toekomst van de verschillende zones van de site, en van de...