Feedback over het bezoek aan de site: meer dan 60 bewoners tekenen present

Het bezoek aan de Witte Vrouwensite met de bewoners vond plaats op zaterdag 22 januari en duurde een tweetal uur. Het bezoek verliep goed en leverde een aantal constructieve gesprekken op over zeer uiteenlopende thema’s. Onze teams bedanken de meer dan 60 aanwezigen voor hun betrokkenheid!

Gelet op het grote aantal inschrijvingen werden de deelnemers in drie groepen verdeeld. Citytools nodigde de deelnemers uit om, langs het parcours, even stil te staan bij een aantal uitdagingen op de site en op die manier een discussie op gang te brengen met de groep. Om geen informatie verloren te laten gaan, vroeg Citytools de deelnemers om tijdens het bezoek notities te nemen en ons die aan het einde van het bezoek, ofwel direct erna via e-mail, te bezorgen.

Citytools heeft alle feedback dus verzameld en zal een samenvatting maken aan de hand van een kaart met uitleg per groep. Die kaart wordt momenteel opgesteld en zal later worden verspreid.

Visite du champ des Dames Blanches