Feedbackworkshop na de ideeënoproep "Open het veld"

-

De inspraakprocedure om te bepalen welke activiteit of activiteiten zullen plaatsvinden in Zone 2.1 - die volgens het protocolakkoord zal worden toegewezen aan het "Gemeenschapsleven" - is in juni jongstleden van start gegaan. In dit verband werd in juli een ideeënoproep gelanceerd.

Het was de bedoeling ideeën te verzamelen voor de activering van de collectieve ruimte van de site van de Witte Vrouwen. De resultaten van deze ideeënoproep zullen worden gebruikt als basis voor het opstellen van het bestek dat zal worden opgesteld met het oog op de aanwijzing van de uiteindelijke projectleider(s). Vandaag is de ideeënoproep afgesloten en we zijn blij te kunnen aankondigen dat in slechts tweeënhalve maand een hele reeks ideeën werd verzameld. Wij verheugen ons op dit enthousiasme.

We zijn nu aangekomen bij fase 3 (van in totaal 4) van het participatieproces, namelijk het organiseren van de "feedbackworkshop", het moment om kennis te nemen van alle ideeën die zijn binnengekomen, en ze te ordenen naar haalbaarheid, wenselijkheid, enz.

CityTools, onze partner voor het beheer van de deelname aan het “Witte Vrouwen”-project, die al een eerste analyse van de resultaten heeft gemaakt, nodigt u uit om alle verzamelde ideeën te komen ontdekken op maandag 21 november van 19u30 tot 21u30 in de AGORA van het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos (CCJB).

Opgelet: toegang en ingang enkel via Stoeterijlaan 100. Parkeren mogelijk in de Shetlanderdreef. 

Als buurtbewoners van de site en wellicht toekomstige gebruikers van de gemeenschappelijke leefruimten moedigen wij u ten zeerste aan om de verschillende projecten die door de burgers werden voorgesteld te komen ontdekken.

Adres

Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos
Stoeterijlaan 100
1150 Brussel
België

Google Maps
Illustration de l'appel à idées de la zone collective